search icon
english english

Các mẫu câu giao tiếp bán hàng bằng Tiếng Anh

Ngày đăng: 2021-09-10 16:12:02  -  Lượt xem: 472

Trong thời kỳ phát triển và hội nhập như hiện nay, tiếng Anh là một ngôn ngữ đóng vai trò vô cùng quan trọng và không thể thiếu trong bất kỳ ngành nghề và lĩnh vực nào. Một môi trường văn phòng chuyên nghiệp lại càng cần thiết hơn. Cùng ABLE Academy học một số mẫu câu tiếng Anh văn phòng phổ biến để giao tiếp thành thạo trong môi trường công sở nhé!

 

 

1. Những câu nói giao tiếp trong văn phòng

 

 

 

 

How long have you worked here?

Bạn làm ở đây bao lâu rồi?

The reception's on the first floor.

Quầy lễ tân ở tầng 1.

He's in a meeting. 

Anh ấy đang họp.

What time does the meeting start? 

Mấy giờ cuộc họp bắt đầu?

What time does the meeting finish? 

Mấy giờ cuộc họp kết thúc?

She's resigned for a long time. 

Cô ấy nghỉ việc được một thời gian dài rồi.

He's been promoted. 

Anh ấy đã được thăng chức.

Here's my business card. 

Đây là danh thiếp của tôi.

Can I see the report? 

Cho tôi xem bản báo cáo được không?

I've left the file on your desk. 

Tôi để tài liệu trên bàn của bạn.

She's on maternity leave.

Cô ấy đang nghỉ đẻ.

I'll work with you in a moment. 

Một lát nữa tôi sẽ làm việc với bạn.

Sorry for keeping you waiting. 

Xin lỗi vì đã để bạn phải chờ.

There’s a problem with my computer. 

Máy tính của tôi có vấn đề.

Have you finished the report? 

Bạn hoàn thành bản báo cáo chưa?

 

Tiếng anh giao tiếp văn phòng

 

2. Tiếng Anh trong thảo luận công việc:

 

 

 

 

Let’s get down to the business, shall we?

Chúng ta bắt đầu thảo luận công việc được chứ?

We’d like to discuss the price you quote.

Chúng tôi muốn thảo luận về mức giá mà ông đưa ra.

Ms.Maria, may I talk to you for a minute?

Cô Maria, tôi có thể nói chuyện với cô một phút không?

We need more facts and more concrete information.

Chúng ta cần nhiều thông tin cụ thể và xác thực hơn.

I hope to establish a business relationship with your company.

Tôi vẫn luôn hi vọng thiết lập mối quan hệ mua bán với công ty ông.

Here are the catalogs and pattern books that will give you a rough idea of our product.

Đây là các catalog và sách hàng mẫu, chúng sẽ cho ông ý tưởng khái quát về những sản phẩm của công ty chúng tôi.

 

3. Trong cuộc họp

 

 

 

I want as many ideas as possible to increase our market share in Viet Nam.

Tôi muốn càng nhiều ý tưởng càng tốt để tăng thị phần của chúng ta ở Việt Nam.

That sounds like a good idea.

Nó có vẻ là một ý tưởng hay.

It would be a big help if you could arrange the meeting.

Sẽ là một sự giúp đỡ to lớn nếu anh có thể sắp xếp buổi gặp mặt này.

Please finish this assignment by Monday.

Vui lòng hoàn thành công việc này trước thứ hai.

Be careful not to make the same kinds of mistakes again.

Hãy cẩn thận, đừng để mắc lỗi tương tự nữa.

 

Tiếng Anh văn phòng ngày càng được sử dụng phổ biến, nhất là trong thời kỳ phát triển và hội nhập như hiện nay. Hy vọng qua bài viết vừa rồi, các bạn đã nắm được những câu giao tiếp cơ bản để có thể tự tin sử dụng tiếng Anh nơi công sở. Hãy luyện tập thật nhiều và không ngừng bổ sung những mẫu câu khác để ngày càng thành thạo tiếng Anh hơn nhé!


 

Các bài viết khác:

icon đăng ký