search icon
english english

Đối tượng học viên

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry

Lợi ích khóa học

01

QUY LUẬT PHÁT ÂM

Nắm được các quy luật phát âm cơ bản, giúp cho việc nhận biết âm trong các từ trở nên dễ dàng hơn. Từ đó, học viên hiểu rõ hơn về cách phát âm các từ tiếng Anh

02

CHUẨN HOÁ ÂM

Học viên được học và luyện tập nhuần nhuyễn 44 âm trong bảng phiên âm quốc tế (IPA)

03

CẢI THIỆN KỸ NĂNG NÓI

Học viên được trang bị kỹ năng phát âm tiếng Anh bài bản, là nền tảng vững chắc cho việc phát triển kỹ năng nói

04

CẢI THIỆN KỸ NĂNG NGHE

Việc phát âm chuẩn sẽ hạn chế các trường hợp học viên nghe sai từ, hiểu sai nghĩa, hoặc không nghe được đầy đủ nội dung bài listening. Giúp học viên làm quen với cách phát âm và nhận ra các hiện tượng phát âm trong các bài listening.

Chủ đề bài học

Chủ đề bài học

Lộ trình cá nhân hóa sẽ giúp học viên chủ động lựa chọn những chủ đề bài học phù hợp với nhu cầu và mục tiêu của bản thân.
CÁC CHỦ ĐỀ MẪU THÔNG DỤNG
Trao đổi thông tin cá nhân
Đặt hàng
Đón tiếp khách hàng
Lên kế hoạch cho công việc
Giới thiệu thông tin cá nhân
Viết báo cáo

KHÁCH HÀNG NÓI GÌ VỀ ABLE ACADEMY

Chúng tôi tự hào rằng trong 10 năm qua. Chương trình Anh Văn Doanh Nghiệp của EIV đã thành công trong việc có những khóa học phù hợp, thiết kế chương trình riêng đáp ứng nhu cầu cụ thể của hơn 200 công ty khác nhau trên khắp Việt Nam

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

icon đối tác
icon đối tác
icon đối tác
icon đối tác
icon đối tác
icon đối tác
icon đối tác
icon đối tác
icon đối tác
icon đối tác
icon đối tác
icon đối tác
icon đối tác
icon đối tác
icon đối tác
icon đối tác

QUY CHẾ KHÁCH HÀNG

quy chế khách hàng
icon đăng ký